کيت گراند STP گراند کیت کابل شبکه Cat

تومان120,000

کيت گراند STP کابل شبکه   UTP/FTP/STP/SFTP CatLan Cable  Grounding kit earthing

اتصال به زمین Cat 6 کیت گراند اتصال به زمین کابل شبکه  UTP/FTP/STP/SFTP

Cat 5 Cat 6

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید