کابل شبکه چیست؟

در شبکه های محلی و شبکه های کامپیوتری بر اساس شرایط محیطی موجود و نرخ انتقال داده مورد نیاز و مسافت مورد نیاز انتقال از انواع کابل های کواکسیال ، فیبر نوری و کابل شبکه استفاده میشود . استفاده از کابل های شبکه چهار زوجی  مسی به هم تابیده یکی از روشهای انتقال در شبکه های محلی با مسافت کم میباشد .

کابل های شبکه بر اساس

قیمت کابل شبکه کابل شبکه کابل شبکه ایرانی خرید کابل شبکه فروش کابل شبکه قیمت کابل cat6 فروش کابل cat6 خرید کابل cat6 قیمت کابل cat5e فروش کابل cat5e خرید کابل cat5e

حراج
قیمت اصلی تومان15,000,000 بود.قیمت فعلی تومان12,900,000 است.
حراج
قیمت اصلی تومان23,000 بود.قیمت فعلی تومان14,000 است.
حراج
قیمت اصلی تومان10,990,000 بود.قیمت فعلی تومان10,770,200 است.