بستها و کلمپهای مخابراتی جهت مهار انواع کابلهای مخابراتی با تعداد ورودی های متفاوت جهت کابلهای 1/2″ 7/8″ 3/8″ 1-1/4″ 5/8″ مورد مصرف انواع فیدر های مخابراتی کلمپ 7/8 کلمپ 1/2 Feeder Camps