باکس FAT پریز فیبر نوری

باکس های  FAT(Fiber Access Terminal) و یا FDB(Fiber distrbute Box) ویا OTB(Optical Terminal Box)

جعبه های از نوع ABS  هستند که در شبکه های ODN(Optical Distrbuting Network)  و FTTX  استفاده میشوند .در این جعبه های کابل های اصلی فیبر (فیدر کابل نوری) وارد میشود و جهت توزیع فیبر به منازل  که اکثرا دراپ کابل ها را شامل میشود استفاده میشود .

این باکس های  FAT(Fiber Access Terminal) و یا FDB(Fiber distrbute Box) ویا OTB(Optical Terminal Box)  دارای ظرفیت های متفاوتی میباشند و در انواع آنها که در سیستم FTTH کاربرد دارد محلی برای قرار گیری اسپیلیتر در نظر گرفته شده است . همینطور پچ پنل های با ظرفیت های مختلف میتوان در آنها قرار داد و در بعضی از آنها کاست نیز قرار میگیرد

این باکس های  FAT(Fiber Access Terminal) و یا FDB(Fiber distrbute Box) ویا OTB(Optical Terminal Box)  با ظرفیت های 4 الی 48 پورت در بازار موجود هستند

با توجه به فضای موجود در انواع باکس های FAT شما میتوانید انواع اسپلیتر هار را در آنها استفاده کنید مانند نمونه قلمی و باکس و یا حتی خشابی یا LGX