سیم رانژه یا سیم تلفن چیست؟

سیم رانژه  یک جفت سیم با مفتول مس(آلومنیوم) و قلع اندود شده میباشد که دارای قطر 04  یا 06 میلیمتر میباشد نوع مسی دارای قیمت بیشتری نسبت به نوع مفتول آلومنیومی دارد.مس لخت آنیل شده با روکش قلع .روکش خارجی از نوع PVC میباشد.