قیمت سیم برق،کابل برق، سیم افشان،سیم مفتول، کابل افشان،کابل مفتول، کابل زوجی، کابل آلومینیم، کابل جوش، کابل فرمان،

حراج
قیمت اصلی تومان59,000 بود.قیمت فعلی تومان49,500 است.