مشخصات و قیمت خرید انواع قیمت سیم برق و کابل برق

قیمت سیم برق،کابل برق، سیم افشان،سیم مفتول، کابل افشان،کابل مفتول، کابل زوجی، کابل آلومینیم، کابل جوش، کابل فرمان،

در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل 2.5HA

تومان1,000,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم گذر مدل SGK-12996 بسته 9 عددی

تومان5,500
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل 2.5HA

تومان1,000,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل 4HA

تومان2,000,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل 4HA

تومان2,000,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل 4HA

تومان2,000,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل 4HA

تومان2,000,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل 4HA

تومان2,000,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل 4HA

تومان2,000,000
در انبار موجود نمی باشد
تومان250,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل 0.5HA

تومان320,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل HA6

تومان2,500,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل HA6

تومان2,500,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سیم نسوز تی ال وی گروپ مدل HA6

تومان2,500,000