لدر NEC کوپلینگ لدر کوپلینگ داخلی استراکچر کوپلینگ خارجی استراکچر پیچ و مهره هایتنشن فنردار NEC پیچ سوسپانسیون 1 متری پروفیل یک وجهی بست کرنر لدر بازوی لدر اتصال یو شکل ان ای سی اتصال عصایی قلاب عصایی اتصال ساندویچی اتصال ال هوکی سر کج اتصال ال کوچک یا ال معمولی اتصال ال بلند اتصال زد پهن Z اتصال زد باریک Z