مشخصات و قیمت خرید انواع پیگتیل فیبر نوری

d’jdg tdfv k,vd پیگتیل فیبر نوری چیست؟  یک رشته کابل نوری در متراز های مختلف (مثلا نیم متری یک متری یا دو متری الی…) که یک سر کابل کانکتور  میخورد و سر دیگر آن کانکتوری قرار نمیگیرد و این انتها فیوژن میشود و یا با کریمپ فلزی با تار دیگر از کابل دیگر متصل میشود.پیگتیل های فیبر نوری در انواع مولتی مد و سینگل مد وجود دارند و کانکتور های FC-SC-LC-DIN و… تولید میشوند فروش پیگتیل قیمت پیگتیل پیگتیل چیست