پچ کورد فیبر نوری چیست؟

پچ کورد فیبر نوری در واقع یک کابل نوری تک رشته یا زیپ کورد(دورشته) یا بیشتر  است  در متراژی مشخص بوده که در قسمت ابتدا و انتهایی آن کانکتور فیبر نوری از انواع LC SC FC و… قرار گرفته است. از پچ کورد فیبر نوری در برقراری ارتباط میان دستگاه های یک شبکه فیبر نوری استفاده می گردد. پچ کورد فیبر نوری در دو نوع سینگل مد و مالتی مد موجود بوده و تفاوت آنها در ضخامت هسته فیبر و پهنای باند می باشد و همینطور در تعداد که به دو نوع سیمپلکس و داپلکس تقسیم بندی میشوند همینوطور نوع پالیش فرول کانکتور در آن ها میتواند از نوع PC  UPC و APC باشد .

پچ کورد ها این روزها دارای تنوع بیشتری نیز شده اند مثل پچ کورد های FTTA  و پچ کورد های  FTTH