پچ کورد فیبر نوری

] ;,vn پچ کورد فیبر نوری sc-lc پچ کورد فیبر نوری sc-sc پچ کورد فیبر نوری چیست قیمت پچ کورد فیبر نوری انواع پچ کوردهای فیبر نوری پچ کورد فیبر نوری lc-lc پچ کورد فیبر نوری fc-lc  پچ کورد فیبر نوری lc-lc Patchcord (پچکورد) و لیست قیمت پچ کورد های نوری.پچ کوردها یکی از لوازم پرکاربرد در شبکه های مبتنی بر فیبر نوری میباشند ، این قطعات به نامهای جمپر فیبر نوری کابل پچکورد نیز شناخته میشوند در انواع سینگل مد و مولتی مد داخلی و خارجی تک رشته و چند رشته موجود میباشند کانکتورهای مورد استفاده ST SMA ST MU MTRJ LC FC E2000 DIN D4 که در بین این کانکتورها بیشترین کاربرد مربوط به FC LC SC میباشد