کابل های مخابراتی زوج مسی چیست ؟

کابل های مخابراتی شامل دو دسته اصلی 1- کابل های مسی مخابراتی  2-کابل های فیبر نوری میباشند

کابل های مسی مخابراتی یا همان کابل های زوجی  دارای انواع مختلف میباشند که برای کاربرد های متفاوتی طراحی شده اند .

1-سیم تلفن (تک زوج و دو زوج) : ارتباط پریز تلفن با تلفن استفاده میشود نوع تک زوج البته به عنوان سیم رانژه نیز شناخته میشود که برای ارتباط بین پورت های ترمینال کروز استفاده میشود(بخت زدن)

2-کابل مخابراتی داخل ساختمان (کابل تلفن طوسی) : از 2 زوج تا 200 زوج تولید میشوند و سطح مقطع کابل  0.4 یا 0.5 یا 06 میباشد(استفاده در سیستم های سانترال)

3-کابل مخابراتی خارج از ساختمان (کابل تلفن مشکی) :  از 4 زوج تا 200 زوج و با سطح مقطع 0.6 تولید میشوند ) (استفاده از پست تا منازل و یا در فضای خارج ساختمان )(دارای مهار یا بدون مهار)

4-کابل مسی اتاق توزیع یا کابل MDF  :استفاده بین اتاق کابل تا اتاق MDF  از 100 تا 200 زوج  استفاده از روکش ضد آتش LSZH

5-کابل مسی ژله فیلد خاکی BFC : معولا از کافو تا پست استفاده میشوند و آرمور دار هستند

6-کابل مسی ایرکور کانالی CUC :این کابل بین مراکز مخابراتی و از مراکز مخابراتی تا کافو استفاده میشود فاقد ژله بوده و پس از نصب در شبکه با هوای فشرده خشک هوا گذاری میشود بین 100 تا 2400 زوج دارای نوار پلی استر و شیلد آلومنیومی میباشد

7-کابل مسی ژله فیلد کانالی CFC : کابل مشترکین بین مراکز تا کافو مورد استفاده قرار میگیرد ژله گرم و شیلد آلومنیومی 100 تا 2400 زوج

8- کابل مسی هوایی مهاردار SSC :در شبکه محلی و روستایی بصورت نصب روی تیر های نگهدارنده استفاده میشود دارای مسنجر(سیم مهار) 7 رشته فولاد گالوانیره و حداکثر تا 200 زوج تولید میشود

9- کابل مسی دوبل هوایی مهاردار Self Supporting Drop Wire : یک مشترک را به پست متصل میکند دارای دو رشته سیم مسی و یک مفتول فولادی به عنوان مهار میباشد

سیم رانژه یا سیم تلفن

قیمت سیم رانژه 06

0.00

سیم رانژه یا سیم تلفن

قیمت سیم رانژه 05

0.00

سیم رانژه یا سیم تلفن

قیمت سیم رانژه 04

0.00