سوکت شبکه یک وسیله الکتریکی است که برای اتصال کابل شبکه به تجهیزات شبکه مانند کامپیوتر، روتر و سوییچ استفاده می شود. سوکت شبکه دارای دو قسمت اصلی است:

کانکتور: کانکتور قسمتی از سوکت شبکه است که به کابل شبکه متصل می شود. کانکتورها انواع مختلفی دارند که هر کدام برای کابل شبکه خاصی مناسب هستند.
جک: جک قسمتی از سوکت شبکه است که به تجهیزات شبکه متصل می شود. جک ها نیز انواع مختلفی دارند که هر کدام برای تجهیزات شبکه خاصی مناسب هستند.
سوکت شبکه ها در انواع مختلفی موجود هستند که هر کدام برای کاربرد خاصی مناسب هستند. برخی از انواع سوکت شبکه عبارتند از:

سوکت RJ45: سوکت RJ45 رایج ترین نوع سوکت شبکه است که برای اتصال کابل شبکه CAT5e و CAT6 استفاده می شود.
سوکت RJ11: سوکت RJ11 برای اتصال کابل شبکه تلفن استفاده می شود.
سوکت SC: سوکت SC برای اتصال کابل فیبر نوری استفاده می شود.
برای اتصال کابل شبکه به سوکت شبکه، باید کانکتور کابل شبکه را به کانکتور سوکت شبکه متصل کنید. سپس، جک سوکت شبکه را به تجهیزات شبکه متصل کنید.

در هنگام انتخاب سوکت شبکه، باید نوع کابل شبکه و تجهیزات شبکه خود را در نظر بگیرید. اگر از کابل شبکه CAT5e یا CAT6 استفاده می کنید، باید از سوکت RJ45 استفاده کنید. اگر از کابل شبکه تلفن استفاده می کنید، باید از سوکت RJ11 استفاده کنید. اگر از کابل فیبر نوری استفاده می کنید، باید از سوکت SC استفاده کنید.

سوکت شبکه ها را می توان به صورت جداگانه یا به صورت پچ پنل خریداری کرد. پچ پنل یک پنل است که چند سوکت شبکه را در خود جای داده است. پچ پنل ها برای سازماندهی کابل های شبکه و تسهیل مدیریت شبکه استفاده می شوند.