کوپلر دایرکشنال 5dB 10dB 15dB 20dB 30dB 40dB Directional Cavity Couple

تومان0

coupler dB,کوپلر dB ، زخعحمثق ،

RF   Cavity coulper dB

GMS Directional Coupler CDMA Directional Coupler UMTS Directional Coupler RF Directional Coupler

5dB coupler, 8dB coupler  , 10dB coupler  , 12dB coupler  , 15dB coupler , 20dB coupler  , 25dB coupler  , 30dB coupler  , 35dB coupler  , 40dB coupler directional coupler rf directional coupler catv directional coupler

فروش ;,gv

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید

شناسه محصول: 258 دسته: برچسب: