کانکتورهای TNC

تومان0

کانکتور TNC چیست؟قیمت کانکتور TNC ؟50 ohm 0-11GHz TNC series connectors

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید