کانکتورهای TNC

0

کانکتور TNC چیست؟قیمت کانکتور TNC ؟50 ohm 0-11GHz TNC series connectors

جهت دریافت قیمت بروز تماس بگیرید