کابل کواکسیال 2.5C-2V

3,000

قیمت کابل کواکسیال 2.5C-2V  کرمان مغان شاهرود کابل کواکسیال 2.5C – 2V , 75 OHM کرمان کابل با مغزی مسی در دو نوع شیلد مسی و آلومینیومی در قرقره های 500متری2.5C-2V

کابل کواکسیال 2.5C-2V

جهت دریافت قیمت بروز تماس بگیرید
Brands:ChinaIran