کابل فیدر 7/8″  3/8″ 1/4″ 1-5/8″  2-1/4″ 1-1/4″

تومان200

کابل فیدر چیست؟قیمت کابل فیدر؟کواکسیال در  اندازه های متفاوت قیمت کابل کواکسیال

1/2″  7/8″  3/8″ 1/4″ 1-5/8″  2-1/4″ 1-1/4″

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید