کابل فیبر نوری 48 کور خشک کانالی OCUC 8*6 SM

500

کابل فیبر نوری 48 کور خشک کانالی OCUC 8*6 SM این نوع کابل عموما در شبکه های درون شهری و بین مراکز مخابراتی استفاده می شود وبرای ارتباط بین مراکز مخابراتی و از طریق داکت و ساب داکت ها و حوضچه های مخابراتی عموما در سطح شهر استفاده میشود

جهت دریافت قیمت بروز تماس بگیرید
برندها:Iran