پیگتیل فیبر نوری FC

تومان12,000

پیگتیل فیبر نوری FC یک رشته کابل نوری در متراز های مختلف (مثلا نیم متری یک متری یا دو متری الی…) که یک سر کابل کانکتور FC میخورد و سر دیگر آن کانکتوری قرار نمیگیرد و این انتها فیوژن میشود و یا با کریمپ فلزی با تار دیگر از کابل دیگر متصل میشود.

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید