پیگتیل فیبر نوری 12 رنگ SC 0.9mm

تومان12,000

پیگتیل فیبر نوری 12 رنگ SC/UPC 0.9mmیکی از مشکلات همکاران هنگام فیوژن زدن و مفصل بندی و اسپلایسنگ مکانیکی در مفصل  و FAT  و سایر باکس های نوری تک رنگ بودن پیگتیل ها میباشد در این حالت نصب کنند با تعداد زیادی کابل تک رنگ پیگتیل روبرو بود که پیدا کردن سر و ته هر کدام از پیگتیل ها را با مشکل روبرو میکرد از این رو پیگتیل 12 کر رنگ فیبر نوری یکی از بهترین راه حل ها برای این مشکل میباشد که در حال حاضر توسط بساری از همکارای استفاده میشود

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید