پچ کورد فیبر نوری LC LC

0.00

پچ کورد فیبر نوری lc-lc در انواع سینگل مد SM (single mode) و مولتی مد MM (multiMode) سیمپلکس (simplex) و داپلکس (duplex) کابل 2.0mm  3.0mm

تماس بگیرید