پچ کرد فیبر نوری سینگل مودDIN/LC/APC/UPC/SX/1M

تومان90,000

پچ کرد فیبر نوری سینگل مودDIN/LC/APC/UPC/SX/1M

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید