پست 50 زوجی مخابراتی بارانی ضد آب

تومان10

پست 50 زوجی مخابراتی بارانی مناسب استفاده در محیط های خارج از ساختمان است. طراحی این پست 50 زوجی مخابراتی بطوری است در هنگام بارندگی آب به داخل آن نفوذ نمیکند که باعث عمر بیشتر ترمینال های تلفنی میشود. این پست 50 زوجی مخابراتی دارای قفل و کلیداست که امنیت خطوط تلفن را بالا میبرد.

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید