پست 100 زوجی مخابراتی بارانی ضد آب

تومان10

پست 100 زوجی مخابراتی بارانی مناسب استفاده در محیط های خارج از ساختمان است. طراحی این پست 100 زوجی مخابراتی بطوری است در هنگام بارندگی آب به داخل آن نفوذ نمیکند که باعث عمر بیشتر ترمینال های تلفنی میشود. این پست 100 زوجی مخابراتی دارای قفل و کلیداست که امنیت خطوط تلفن را بالا میبرد.

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید