مفصل فیبر نوری 72 کور سامجین

تومان350

مفصل فیبر نوری سامجین 72 کور چیست؟قیمت فیبر نوری سامجین 72 کور ؟ vsof-bs403aاز تجهیزات فیبر نوری میباشد که بیشتر در نقاط اتصال دو سر کابل فیبر نوری بعد از فیوژن کردن تار های کابل فیبر نوری استفاده میشود.مفصل فیبر نوری دارای انواع مختلفی میباشند .مفصل های هوایی که بیشتر روی تیر های مخابراتی و یا خطوط انتقال برق استفاده میشود

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید