مفصل فیبر نوری 3M 2178c

160

مفصل فیبر نوری 3M  2178c  2178s کلوژر مفصل بندی فیبر نوری فصل های فیبر نوری در اجرای شبکه های فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرند و بر اساس محیط استفاده به انواع مفصل های فیبر نوری خاکی ، مفصل های فیبر نوری هوایی ، مفصل های فیبر نوری دریایی و انواع صنعتی تقسیم می شوند

جهت دریافت قیمت بروز تماس بگیرید
برندها:3M