مفصل فیبر نوری 24 کور سامجین

3,300,000

مفصل فیبر نوری سامجین 24 کور چیست؟قیمت فیبر نوری سامجین 24 کور؟ vsof-bs403aاز تجهیزات فیبر نوری میباشد که بیشتر در نقاط اتصال دو سر کابل فیبر نوری مفصل بندی فیبر نوری بعد از فیوژن کردن تار های کابل فیبر نوری استفاده میشود.مفصل فیبر نوری دارای انواع مختلفی میباشند .مفصل های هوایی که بیشتر روی تیر های مخابراتی و یا خطوط انتقال برق استفاده میشود

جهت دریافت قیمت بروز تماس بگیرید
برندها:سامجین