ماژول ۲۵ زوجی شیشه ای ژله دار 3M

150,000

ماژول ۲۵ زوجی شیشه ای ژله دار 3M جهت مفصل بندی ژوج سیم های مخابراتی استفاده میشود

جهت دریافت قیمت بروز تماس بگیرید
برندها:3M