فیدر بر 1/2 و 7/8 کابل فیدر

2,000,000

فیدر بر  7/8″ کابل فیدر و فیدر بر ا/2″ کابل فیدر بر یا فیدر کاتر ابزاری برای آماده کردن کایل فیدر جهت کانکتور زدن و اتصال میباشد در حال حاضر نمونه ایرانی و نمونه چینی و تایوانی و همینطور آلمانی این محصول وجود دارد

جهت دریافت قیمت بروز تماس بگیرید