تضعیف کننده نوری FC 20 دسی بل Attenuator FC 20dB

25,000

اتنیوتر تضعیف کننده Attenuator FC 20dB

Female Female

جهت دریافت قیمت بروز تماس بگیرید
Brands:China