حراج
قیمت اصلی تومان190,000 بود.قیمت فعلی تومان149,000 است.
حراج
قیمت اصلی تومان1,700,000 بود.قیمت فعلی تومان1,632,000 است.
حراج
قیمت اصلی تومان15,000,000 بود.قیمت فعلی تومان12,900,000 است.
حراج
قیمت اصلی تومان23,000 بود.قیمت فعلی تومان14,000 است.