در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سوییچ 5 پورت 10/100 دی-لینک مدل DES-1005A

تومان250,000
در انبار موجود نمی باشد
تومان715,000
حراج

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سوییچ چهار پورت KVM مدل FJ-2UK

تومان266,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سوئیچ 5 پورت تی پی لینک مدل TL-SF1005P ver:1.0

تومان460,000
در انبار موجود نمی باشد
تومان590,000
حراج
در انبار موجود نمی باشد
تومان0
حراج
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سوییچ 24 پورت تی پی لینک مدل TL-SG1024D V5

تومان0
حراج

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سوییچ 5 پورت مرکوسیس مدل MS105

تومان145,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سوییچ 5 پورت 10/100 دی-لینک مدل DES-1005A

تومان239,000
در انبار موجود نمی باشد
تومان358,000
حراج
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

سوییچ 8 پورت دی-لینک مدل DGS-108

تومان0