کانکتور عدسی شبکه UY K1 Connector

تومان0

جهت مفصل بندی سیم های مسی مخابراتی در شبکه های مخابراتی با قطر کابل  0.4 و 0.6 از کانکتور عدسی استفاده میشود. فروش انواع کانکتور های عدسی K1 connector 04 06 UY در نوع شفاف و کدر ژله شفاف و کدر از برترین برندها 3M K1

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید