کابل 32 زوجی مخصوص DSLAM های 896 پورت هواوی MA5600

تومان1

کابل 32 زوجی مخصوص DSLAM های 896 پورت هواوی MA5600

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید