قیمت کانکتور BNC پیچی 2.5C-2V نری

تومان50

BNC 2.5  , 3 c 2v ,RG59,RG-58, 59, to RG-1792 نوع 50 و 75 اهمکانکتور BNCبرای کابلهای مخابراتی در انواع پرسی و پیچی و لحیمی

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید