آداپتور فیبر نوری چیست؟

Hnhj,v tdfv k,vd آداپتور نوری در ارتباط در ارتباط فیبرهای نوری استفاده میگردد دو نوع آداپتور نوری وجود دارد جفتی و هیبرید آداپتورهای جفتی که برای اتصال 2 نمونه یکسان کانکتور استفاده میشود و آداپتورهای هیبرید که جهت اتصال کانکتورهای فیبر نوری از مدلهای متفاوت میباشد آداپتورهای این شرکت راه حل قابل اطمینان برای اتصالات شبکه های فیبر نوری میباشد در هر دو حالت تک حالته و چند حالته میباشد که با استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا تهیه شده اند ST Adaptor,SC Adaptor,FC Adaptor,LC Adaptor,MU Adaptor, DIN Adaptor,ST-SC Adaptor,ST-FC Adaptor,ST-LC Adaptor, ST-DIN Adaptor,SC-FC Adaptor,SC-LC Adaptor,SC-DIN Adaptor, FC-LC Adaptor,FC-DIN Adaptor,LC-DIN Adaptor,E2000 Adaptor

.آداپتور فیبر نوری در اتصال فیبر نوری استفاده می شود، استفاده معمولی آن ارائه یک کابل به اتصال فیبر کابل است. مردم گاهی اوقات آنها را به عنوان معمولی و آداپتورهای هیبریدی نیز نام می برند،معمولی به این معنی است که این آداپتور فیبر نوری برای اتصال همان نوع کانکتور نوری استفاده می شود. کانکتورهای فیبر نوری، در حالی که آداپتورهای هیبریدی انواع آداپتورهای فیبر نوری هستند که برای اتصال انواع مختلف کانکتورهای فیبر نوری استفاده می شوند. آداپتورهای فیبر نوری به دلیل پایداری خود نامی دارند، آنها راه حل قابل اعتمادی برای اتصالات فیبر، آداپتورهای فیبر نوری تک حالته و آداپتورهای فیبر نوری چند حالته در صورت درخواست ارائه می دهند. از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده کنید و این آداپتورهای فیبر نوری را دقیقاً مطابق با استانداردهای بین المللی بسازید، این باعث می شود آداپتورهای فیبر نوری ما کاملاً با محصولات تولید کنندگان دیگر در بازار سازگار شوند.