پچ کورد فیبر نوری sc-sc

5,000

پچکورد پچ کورد SC پیگتیل SC سیمپلکس و داپلکس سینگل مد و مولتی مد پچکورد پچ کورد فیبر نوری اس سی SCدر انواعسینگل مد و مولتی مدسیمپلکس داپلکسSC patch Cord Simplex Duplex Singlemode  Multimode

جهت دریافت قیمت بروز تماس بگیرید
برندها:ChinaIran