در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم 4G قابل حمل الکاتل مدل Link Zone

تومان1,120,000
در انبار موجود نمی باشد
تومان1,800,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم 3G/4G قابل حمل تندا مدل FD-M40

تومان1,300,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم روتر 4G تی پی-لینک مدل TL-MR6400 V3.1

تومان1,974,000
در انبار موجود نمی باشد
تومان1,551,000
در انبار موجود نمی باشد
تومان2,000,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم همراه 4G تی پی-لینک مدل M7200 _ V1

تومان1,270,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم USB 4G نیوروز مدل E3272

تومان799,000
حراج
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم 4G LTE مدل RSM1805

تومان0
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم روتر بی سیم 4G هوآوی مدل LTE CPE B315

تومان4,700,000
در انبار موجود نمی باشد
تومان2,175,900
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم 3G-4Gایرانسل مدل CarFi

تومان1,400,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم 4G قابل حمل هوآوی مدل E5576-320

تومان2,000,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم 3G قابل حمل توربو چیپ مدل MIFI-L10

تومان850,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم روتر بی سیم 4G آلکاتل مدل Link Zone

تومان1,250,000
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات شبکه و ارتباطات

مودم USB 3G میکرومکس مدل MMX210G

تومان310,000