حراج

تجهیزات تست و اندازه گیری

مولتی متر کلمپی مستک MS2115A

8,000,000 6,500,000

نوار آپارات چسب برق و نوار قیری

چسب تسا tesa

5